Ανακαινίσεις με Σκοπό
την Ενεργειακή Απόδοση στην Κύπρο

ανακαινίσεις με σκοπό την ενεργειακή απόδοση στην κύπρο

Η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Καταρχάς, σας βοηθά να μειώσετε το λογαριασμό ενέργειας μειώνοντας την απώλεια ενέργειας και βελτιστοποιώντας την κατανάλωση. Δεύτερον, συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος και φυσικά βελτιώνει την άνεση και τη βιοσημώτητα του χώρου σας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας.

ανακαινίσεις με σκοπό την ενεργειακή απόδοση στην κύπρο
  • Θερμομόνωση
  • Αντικατάσταση πορτών και παραθύρων
  • Αντικατάσταση δαπέδου

Αυτά τα έργα ανακαίνισης, η αντικατάσταση παλιών συσκευών με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και φωτιστικών με άλλες επιλογές φωτισμού με μικρή κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ως μέρος της ανακαίνισης του σπιτιού σας, μπορούν σημαντικά να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο ενεργειακά αποδοτικού σπιτιού και να σας εξοικονομήσουν πολλά χρήματα σε λογαριασμούς ενέργειας.

Κρατικές Επιχορηγήσεις για Ανακαίνιση

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία για ανακαινίσεις με σκοπό την ενεργειακή απόδοση στην Κύπρο και προσφέρει διάφορα σχέδια χορηγιών για την υποστήριξη τέτοιων έργων.

Αυτά τα σχέδια έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και να προωθήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα σχέδια καλύπτουν τα ακόλουθα:

  • Θερμομόνωση
  • Αντικατάσταση παραθύρων (κουφωμάτων)
  • Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
  • Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (π.χ. φωτοβολταϊκών συστημάτων, κλιματιστικών κτλ.)

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις που καλύπτουν έως και το 60% του κόστους ανακαίνισης, ενώ ευάλωτα νοικορκυριά και κάτοικοι ορεινών περιοχών μπορούν να λάβουν χορηγία για έως και το 80% του κόστους. Ο συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμός είναι 35 εκατομμύρια ευρώ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης €32,000, πράγμα που εξαρτάται από τον τύπο ανακαίνισης και άλλους παράγοντες.

Η ομάδα μας κατέχει τις γνώσεις για να σας καθοδηγήσει με τη διαδικασία των αιτήσεων, ώστε να καταφέρετε να επωφεληθείτε στο μέγιστο από αυτά τα σχέδια χορηγιών.